Facebook Instagram

Par mums

Sporta klubs „NUKI” ir biedrība, kas aktīvi darbojas kopš 2016.gada un kas 2018.gada septembrī oficiāli tika uzņemta Latvijas volejbola federācijā. Biedrības mērķis ir īstenot savas intereses volejbolā, veicināt tā attīstību Siguldā un visā pārējā Latvijas teritorijā, rīkot sporta sacensības visām vecuma grupām, organizēt volejbola treniņus bērniem un jauniešiem, kā arī veicināt aktīvu dzīvesveidu visām sabiedrības vecuma grupām.

Sporta Klubs “NUKI” pirmsākumi aizsākās 2015.gadā, kad siguldieši sapulcējās kopā, lai attīstītu volejbolu Siguldas teritorijā un uzsāktu dalību zāles volejbolā Valmieras atklātajā volejbola čempionātā.

Palielinoties siguldiešu ieinteresētībai par volejbolu, 2016.gadā divi siguldieši nodibināja biedrību – Sporta klubu „NUKI”

2016.gadā biedrība uzsāka pasākumu rīkošanu. Pirmais biedrības rīkotais pasākums bija Lieldienu volejbola turnīrs, kam sekoja arī Ziemassvētku volejbola turnīrs, kuri norisinās kopš 2002.gada un ir vieni no tradīcijām bagātākajiem pasākumiem Siguldā un pārējā Latvijas teritorijā. 2016.gada vasarā sporta klubs „NUKI” organizēja pirmos pludmales volejbola turnīrus kā izmēģinājumu, kas sastāvēja no vairākiem posmiem – “Sigulda Open” un “KS čempionāts”. Palielinoties dalībnieku skaitam un kopējai pasākumu ieinteresētībai, mēs aktīvi turpinām šo pasākumu rīkošanu, katru gadu pakāpeniski palielinot pasākumu konceptu.

Biedrības darbību virzieni:

1. Pludmales volejbola attīstība un pasākumu rīkošana:

  • “Sigulda Open”;
  • “KS čempionāts”;
  • “Raganas kauss”
  • “NUKI Open U-13”
  • Bērnu, jauniešu un tautas klases volejbola treniņi Siguldā.

2. Zāles jeb klasiskā volejbola attīstība un pasākumu rīkošana:

  • Lieldienu un Ziemassvētku volejbola turnīri;
  • Darbība mūsu vīriešu volejbola komandā „SK NUKI”;
  • Bērnu, jauniešu un tautas klases volejbola treniņi Siguldā.

Mūs atbalsta